Saturday, September 26, 2020

รายการกองทุนใหม่ช่วง กลางเดือนมีนาคม 2556 แข่งขันกันดุเดือด ดังนี้

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 1 ของ บลจ.ฟินันซ่า สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน 4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 1Y2 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y73 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M29 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • CIMB-PRINCIPAL TG8P4 ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CH ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BE ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BK ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ http://www.fundsipo.com/newfundstodayComments are closed.

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.