Tuesday, October 27, 2020

กองทุนใหม่ IPO ล่าสุด

Posted by admin On February - 26 - 2013

กองทุนรวม เปิดใหม่มาหลายกองทุน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักอย่างนี้ กองทุนเปิดใหม่หลายกองก็พากันทยอดหมดเขตขายไปด้วย โดยกองทุนที่หมดเขตขายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นี้มีมากกว่า 11 กองทุนทีเดียว ดังนี้

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ในประเทศ 3M26 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y70 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M6 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 31 จาก บลจ. กรุงไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 74 จาก บลจ. กรุงไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/13 จาก บลจ. บัวหลวง หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 3 เดือน A จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 6 เดือน บี จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M20 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 4 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับกองทุนเปิดใหม่เดือนมีนาคม เริ่มต้นที่ 3 กองทุนในสัปดาห์นี้

 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 1 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตขาย 5 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 4 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 1 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนรวมเปิดใหม่Comments are closed.

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.