Saturday, September 26, 2020

เข้าใจว่าในขณะนี้ ทางกรมชลประทานนั้นได้เปิดประตูระบายน้ำจากคลองหนึ่ง รังสิต เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงไปยังส่วนของคลองหกวา เพื่อที่จะได้ลดระดับน้ำจากด้านบนที่กำลังรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ แต่ทางกรุงเทพ โดยผู้ว่านั้นประสานงานไปยังกรมชลประทานบ่อยครั้งเพื่อที่ว่าจะให้ปิดประตูระบายน้ำที่คลองหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้ ผู้คนในบริเวณคลองหนึ่งกำลังจมอยู่ใต้น้ำเพราะน้ำที่ระบายไม่ทัน โดย กรุงเทพร้องขอทุกวันว่าให้กรมชลประทานปิดประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำในคลองหกวาที่สูงขึ้นทุกวัน แต่ไม่คิดที่จะระบายน้ำจากคลองหกวาลงไปยังส่วนล่าง เพราะน้ำจากคลองหกวาอาจท่วมบ้านเรือนในเขตกรุงเทพ

ถ้ากรมชลฯ ปฏิเสธ เราก็จะขอความเห็นใจไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการปิดประตูระบายน้ำที่คลองหนึ่ง เพราะหากไม่ปิดน้ำในคลองหกวา ก็สูงขึ้นวันละ 2 เซนติเมตร 20 วันก็ 20 เซนติเมตร แต่ถ้ากรมชลฯ ยังไม่ปิดประตูระบายน้ำ กทม.ก็ต้องป้องกันพื้นที่ของตัวเองและเฝ้าระวังสถานการณ์ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

แต่ไม่เคยเห็นใจคนที่น้ำท่วม เพราะน้ำต้องไหลลงที่ต่ำ แต่ปิดประตูไม่ให้น้ำระบายออก เพราะกลัวว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพ แต่ให้ท่วมคนในเขตใกล้ๆ กัน เพราะไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ และที่สำคัญ หากน้ำไหลเข้าท่วมกรุงเทพ อาจจะจมได้เพราะ ท่อตัน ลำคลอง คู ต่างๆ มันไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ เลยกลัวว่าจะจม

ถ้าไม่ระบายน้ำจากคลองหนึ่งออกไป ในส่วนของปทุมธานี รังสิต ฟิวเจอร์พาร์ค ตลาดไท นิคมนวนคร ก็จมน้ำไปด้วยกัน ไหนบอกว่าจะรักษาเขตเศรษฐกิจ ปริมณฑลไม่ใช่เขตเศรษฐกิจหรือยังไง???Comments are closed.

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.