Friday, August 7, 2020

รายการกองทุนใหม่ช่วง กลางเดือนมีนาคม 2556 แข่งขันกันดุเดือด ดังนี้ Read the rest of this entry »

นำเสนอกองทุนเปิดใหม่ ที่เป็นข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้ รวบรวมจากบริษัทจัดการต่างๆที่มีข้อมูลกองทุนออกใหม่ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เปิดขายอยู่ในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ กลต.ประเทศไทย เป็นกองทุนเปิดใหม่ปี 2556 บางส่วนดังนี้ Read the rest of this entry »

Advertising


Posted by Ads On google No COMMENTS
ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

ตกงานอีกครั้งนึงแล้วเรา

หากนับประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ 20 ปีพอดี ตอนแรกกะจะปลดระวางแล้วให้งานมันทำเงินของมันเองตั้งแต่อายุ 35 แต่เกินโควต้ามาตั้ง 4 ปี ตอนนี้คงจะถึงเวลาของมัน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

วางแผนการลงทุน แบบคนขี้เกียจทำงาน

เอาล่ะ ผมร่างแผนการลงทุนคร่าวๆ เอาไว้แล้วสำหรับเงินที่มีก้อนนี้ เพื่อว่าผมจะลองขี้เกียจทำงานแล้วใช้ชีวิตชิลๆ ดูบ้างแบบว่าวันๆ ไม่ทำอะไรเลย ออกไปนั่งตกปลา กินผัก ทำเว็บ นั่งเล่นเกมส์ เล่นเว็บ ฯลฯ ชิลๆ ไปตามประสาคนไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอัน แบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่า สโลไลฟ์ หรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่าน่าลอง

Enter the video embed code here. Remember to change the size to 310 x 250 in the embed code.