การฝึกสมาธิอย่างเร็ว

การดูแลจิตใจให้มีความคิดที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหนือทรัพย์ทั้งปวง เพราะแม้จะหาทรัยพ์มาได้มากมาย แต่หากไม่ได้ช่วยให้ตนเองมีความสุขในจิตใจก็เท่ากับทรัพย์นั้นไร้ค่า กลับกัน หากมีจิตใจที่ดี มีสมาธิในการทำงาน ก็จะทำให้รอบรู้และสามารถหาทรัพย์มาได้มากเท่าใดก็ย่อมได้

สมาธิจึงเป็นการสร้างความสุขแก่ชีวิตอย่างยั่งยืืนและยืนนานอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความสงบทางจิตใจที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่น คนที่มีกำลังใจในการทำความดี ต้องอยู่ในสังคมได้อย่างทวนกระแสและมีภูมิคุ้มกันตนเอง ถ้าอาศัยพลังตามธรรมชาติอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ เพราะจิตใจอาจถูกปล่อยไปตามกระแสความเจริญทางด้านวัตถุมากเกินไป

เรื่องของจิตใจไม่เหมือนร่างกาย ไม่มีใครช่วยเราได้ คนอื่นอาจสอนเราได้ปลอบเราได้ แต่ผลลัพธ์ต้องอยู่ที่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลด้วยตัวเราเองเท่านั้น วิธีฝึกจิตด้วยการทำสมาธิ คือวิธีที่ดีที่สุด แต่ไม่ได้แพร่หลายเพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากถึงจะสำเร็จผล

การฝึกสมาธิอย่างเร็ว

สมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เราแข็งแรงจากภายใน รู้สึกมีความมั่นคงและกล้าหาญ เพิ่มพูนสติปัญญาทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูง อดทนต่อกิเลสในทางลบต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถดำรงชีวิตในทางโลกได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่มีคนฝึกสมาธิมากๆ จึงมีความสงบสุขไปด้วย

หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไร เรียนที่ไหน สนใจหาความรู้ได้จากไหน จริงๆ เรื่องการฝึกสมาธิ ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไปนั่งพับเพียบ นุ่งขาว ห่มขาว ถือศีล อะไรพวกนั้น อยู่บ้านทำกิจกรรมต่างๆ ก็ฝึกได้ ขอเพียงแค่เริ่มต้น แล้วจะรู้วิธีเอง

ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือ อ่านอย่างไรให้เข้าใจในรอบเดียวอย่างแตกฉาน อ่านครั้งแรกไม่เข้าใจ นั่นเพราะไม่มีสมาธิ อ่านครั้งที่สองเริ่มจะเข้าใจมากขึ้น นั่นคือเริ่มมีสมาธิ เมื่ออ่านต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่า จนทำให้เกิดความรู้แจ้ง อ่านครั้งเดียวรู้เลย นั่นแสดงว่ามีสมาธิแล้ว ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ ความสุข ความสงบ เพราะเมื่อเรามีสมาธิกับสิ่งหนึ่ง สิ่งทั้งหลายรอบตัวจะถูกตัดออก ร่างกายและจิตใจจะไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างใดๆ เลย นั่นคือ สมาธิ

การฝึกสมาธิอย่างเร็ว ด้วยการอ่านหนังสือ อาจจะเริ่มอ่านจากสิ่งที่ชอบก่อน แต่เป็นในเรื่องของสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตัวเอง นั่นคือการฝึกสมาธิอย่างเร็วที่สุด จดจ่อไปกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยตัดขาดทุกสิ่งรอบตัว ถ้าทำได้ ถือว่ามี สมาธิ แล้ว

Cart
Your cart is currently empty.