Notifications
Clear all

กระทรวงเกษตรฯ กับ จ.เพชรบุรี ร่วมจัดการกับปัญหาลิงแสมพระนครคีรี

1 Posts
1 Users
0 Likes
225 Views
ikssn
Posts: 97
Admin
Topic starter
(@ikssn)
Reputable Member
Joined: 3 years ago

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก จว.เพชรบุรีเดินหน้า โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสม พระนครคีรี เป็นตัวอย่างต้นแบบ โดย อลงกรณ์ นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวัง และเกาะลิงแก่งกระจาน พร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมทีม หวังฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเพชรบุรีโดยเร็ว

รายงานข่าวจาก กระทรวงเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์ เปิดเผยในวันนี้ว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรประกอบไปด้วยสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมแล้วก็ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี"

โดยประชุมหารือร่วมกับ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระวุฒิ สุวัฒน์เชาว์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์ร่วมกับสัตว์แพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรร่วมกับสหกรณ์จังหวัด นายกรรัตน์ คุ้มกระ ปศุสัตว์ จว. Mr.Edwin Wiek ประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมปศุสัตว์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ เร่งแก้ไขปัญหาประชากรลิงแสม ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในชุมชนเมือง ของหลาย จ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงร่วมกับโรคอื่น ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

จ.เพชรบุรีซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องภายใต้เพชรบุรีโมเดล จึงได้จัดทำโครงการทั้งแผนงานหมายรวมไปถึงงบประมาณเสร็จแล้ว แล้วก็เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมด้วยสหกรณ์ พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี

ต้นแบบการแก้ไขปัญหาลิงแสม ที่เพชรบุรี

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรร่วมด้วยสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการ จว.เพชรบุรี เป็นรองประธาน นายกองค์การบริหารส่วน จว.เพชรบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนครคีรี หน่วยงานภายใต้กรมปศุสัตว์หมายรวมไปถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ารวมถึงพันธุ์พืช หน่วยราชการใน จ.เพชรบุรี องค์กรภาคประชาชนร่วมด้วยองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการรวมถึงเลขานุการ บูรณาการ ทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด

นายอลงกรณ์ได้กล่าวขอบคุณ ทุกฝ่ายที่สนับสนุน รวมไปถึงให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่าง ๆ ที่ลิงเป็นพาหะสู่คน ยังช่วยฟื้นฟูธุรกิจการค้า รวมถึงพระนครคีรี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี ที่ซบเซามาหลายปี รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน และก็ชุมชนดีขึ้น มีรายได้รวมถึงอาชีพเพิ่มขึ้น

จากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจลิงแสม ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เขาวัง และก็ร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนชุมชนรวมไปถึงวัด แล้วก็เดินทางไปขึ้นเรือกรมประมงสำรวจเกาะลิง ซึ่งอยู่ในเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของลิงแสม โดยมีรองนายกอบต.แก่งกระจาน ร่วมสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ลิงแสมเพื่อการเรียนรู้ กรณีมีความจำเป็นต้องย้ายลิงแสม จากเขาวัง ออกจากพื้นที่เดิม

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์หมายรวมไปถึงคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือประกอบไปด้วยอนุรักษ์สัตว์ป่า ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า (Wildlife Friends Foundation) ที่อำเภอท่ายาง หมายรวมไปถึงหารือถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ประกอบไปด้วยสวัสดิภาพสัตว์ ประสบการณ์การย้ายลิงออกจากพื้นที่ เทคนิคการทำหมันลิง ซึ่งในพื้นที่กว่า 500 ไร่ ของมูลนิธิ มีโรงพยาบาลสัตว์ พื้นที่พักฟื้น และก็พักพิงสัตว์ต่าง ๆ กว่า 800 ตัว รวมทั้งลิงกว่า 300 ตัว โดยมีเจ้าหน้าที่รวมทั้งอาสาสมัครเกือบ 100 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่อไป

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : การแก้ไขปัญหาลิงแสม และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ ของที่นี่ ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา บอร์ด iKSSN Vector ยันต์