Notifications
Clear all

อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้คะแนนระดับดีเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

1 Posts
1 Users
0 Likes
247 Views
ikssn
Posts: 97
Admin
Topic starter
(@ikssn)
Reputable Member
Joined: 3 years ago

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Investors’ Choice Award ประกอบกับคะแนนระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 ร่วมกับรายงานข่าวน่าสนใจ เกี่ยวกับ องกรณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ที่ได้รับคะแนนในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล ประกอบไปด้วยการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (รางวัล 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report: CGR) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์

โดยในปีนี้ ไอวีแอลได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94 จากการประเมินทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลประกอบไปด้วยความโปร่งใส ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ไอวีแอลได้กำหนดกระบวนการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งได้รับการแนะนำจากกฎบัญญัติของคณะกรรมการที่แข็งแกร่งของบริษัท เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและก็การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเราอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดทั่วโลก ไอวีแอลยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งส่งผลให้เราถูกรวมอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน"

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) สำรวจร่วมด้วยติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 750 บริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ร่วมด้วย CGR มาตรฐานใหม่ที่เน้นเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการต่อการดำเนินงานด้าน ESG

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : Investors Choice Award และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากทางเรา ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา บอร์ด iKSSN Vector ยันต์