ที่พัก วังน้ำเขียว

เที่ยวที่ วังน้ำเขียว

ที่เที่ยว วังน้ำเขียว ก็เป็นแค่อำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นสันนิษฐานจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่สดใสงดงามเป็นธรรมชาติ ทำให้น้ำนั้นสดใส จนสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ ใบหญ้า ได้ชัดเจน จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียว กระทั่งในปัจจุบันนั่นเอง วังน้ำเขียว มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอ กบินทร์บุรี จากด้าน จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านวังน้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัย คือทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 304 ที่นี่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เที่ยว วัง น้ำ เขียว ปัจจุบันนี้ วังน้ำเขียว เองมีการปกครอง แยกเป็น 5 ตำบลต่างๆ

Cart
Your cart is currently empty.