เที่ยวที่ วังน้ำเขียว

ที่เที่ยว วังน้ำเขียว ก็เป็นแค่อำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนที่มาของชื่อ วังน้ำเขียว นั้นสันนิษฐานจากสภาพภูมิประเทศของที่นี่ เพราะพื้นที่ในแถบนี้มีวังน้ำที่สดใสงดงามเป็นธรรมชาติ ทำให้น้ำนั้นสดใส จนสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ ใบหญ้า ได้ชัดเจน จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า วังน้ำเขียว กระทั่งในปัจจุบันนั่นเอง วังน้ำเขียว มีถนนเส้นหลักที่พาดผ่านอำเภอ กบินทร์บุรี จากด้าน จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านวังน้ำเขียวยาวลงไปถึงปักธงชัย…