กองทุนใหม่กลางเดือนมีนาคม 56

รายการกองทุนใหม่ช่วง กลางเดือนมีนาคม 2556 แข่งขันกันดุเดือด ดังนี้

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ของ บลจ.บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 1 ของ บลจ.ฟินันซ่า สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน 4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 19 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 1Y2 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y73 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M30 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M29 ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • CIMB-PRINCIPAL TG8P4 ของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CH ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BE ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BK ของ บลจ.กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 ของ บลจ.ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 18 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ http://www.fundsipo.com/newfundstoday

Cart
Your cart is currently empty.