กองทุนใหม่ IPO ล่าสุด

กองทุนรวม เปิดใหม่มาหลายกองทุน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักอย่างนี้ กองทุนเปิดใหม่หลายกองก็พากันทยอดหมดเขตขายไปด้วย โดยกองทุนที่หมดเขตขายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นี้มีมากกว่า 11 กองทุนทีเดียว ดังนี้

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ในประเทศ 3M26 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M27 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y70 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M6 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 31 จาก บลจ. กรุงไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 74 จาก บลจ. กรุงไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/13 จาก บลจ. บัวหลวง หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 3 เดือน A จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 6 เดือน บี จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M20 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 4 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับกองทุนเปิดใหม่เดือนมีนาคม เริ่มต้นที่ 3 กองทุนในสัปดาห์นี้

 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 1 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตขาย 5 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M19 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 4 มีนาคม 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตขาย 1 มีนาคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนรวมเปิดใหม่

Cart
Your cart is currently empty.