ความพึงพอใจ อาจใช้ไม่ได้กับเนื้อหาใน Website

หลักการของนักการตลาดและการวิเคราะห์การตลาด ส่วนใหญ่มักจะตัดสินความพึงพอใจในตัวสินค้า และเข้าใจว่าลูกค้าจะยังกลับมาซื้อหรือกลับมาใช้ในสินค้าันั้นๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่นั่นอาจใช้ไม่ได้กับสินค้าบางประเภท ผมได้อ่านหลากหลายเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เลยอยากมานำเสนอเผื่อเป็นประโยชน์ และเรื่องนี้ผมก็กำลังหาเหตุผลอยู่ว่า ทำไม และจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้ กลับมาใช้สินค้า หรือกลับมาอ่านเนื้อหาในเว็บเรามากขึ้น โดยไม่ได้มีแค่ ความพึงพอใจ ที่เป็นตัววัดความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์ เป็นหลักการง่ายๆ ในการทำ seo เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับ

อย่าไว้ใจความพึงพอใจของผู้บริโภค

เขาว่ามาอย่างนี้ เพราะผู้ใช้ จะเกิดเปลี่ยนใจได้บ่อยที่สุด ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน การจะใช้หลักคิดที่ว่า อยากขายสินค้านั้นให้ได้ก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้เสียก่อน แต่ไม่เสมอไป เพราะการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของหลายๆ คนมีข้อสรุปเดียวกันคือ มีปัจจัยที่ทำให้การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ ไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียว คือความพึงพอใจ หากคุณคิดว่า คุณเดินถือโปสเตอร์ หรือสินค้าที่เรียกความสนใจให้แก่กลุ่มคนใดๆ ได้มาก แต่จะมีซักกี่คนที่ตัดสินใจควักเงินจ่ายเพื่อซื้อสินค้านั้นมาครอง

ความพึงพอใจของคน อาจนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกิดการแบ่งปันข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าในกันระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย นานวันเข้าก็จะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และมีความไว้ใจต่อกัน แม้ว่าจะไม่มีความพึงพอใจต่อสินค้า แต่มีการตอบโต้และสื่อสารกันบ่อยครั้ง ทำให้การตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการนั้น มีมากกว่าในตัวสินค้าที่มีความพึงพอใจอื่น สรุปคือ เนื่องจากผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจสินค้าหรือบริการยี่ห้ออื่นได้หรือไม่ แม้จะมีความพอใจสูงสุด แต่ก็ยังลังเล และตัดสินใจหันเหไปยังบริการที่มีการตอบสนองและแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เสมอมากกว่า

เนื่องจากเกิดการไว้ใจ ทำให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการ

นักการตลาดควรให้ความสำคัญในพฤติกรรมด้านนี้ ที่เข้ามาแทรกแซงระหว่างความพึงพอใจ กับการตัดสินใจซื้อ เพราะมีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ การตัดสินใจเปลี่ยน เกิดขึ้นในแว๊บเดียว

หลักการนี้ใช้ได้กับ seo แน่นอน

Cart
Your cart is currently empty.