การลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนใหม่ IPO ล่าสุด

กองทุนรวม เปิดใหม่มาหลายกองทุน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแห่งความรักอย่างนี้ กองทุนเปิดใหม่หลายกองก็พากันทยอดหมดเขตขายไปด้วย โดยกองทุนที่หมดเขตขายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 นี้มีมากกว่า 11 กองทุนทีเดียว ดังนี้

Cart
Your cart is currently empty.