ตำแหน่ง IT

บ่นเรื่องงาน IT

ผมก็เหมือนคนอื่น ทำงานบริษัท แม้บริษัทจะมีพนักงานหลายสิบหลายร้อยคน แต่เหมือนตัวเองทำงานหนักอยู่คนเดียว ตำแหน่งนั้นคือ IT ครับ ไม่รู้บริษัทอื่นเป็นเหมือนกันไหม แต่บริษัทที่ผมทำอยู่ มีพนักงานกว่า 30 คน มี IT คนเดียวคือผมเอง มันเหมือนตัวเองต้องมานั่งแบกรับปัญหา

Cart
Your cart is currently empty.