Google Analytics

google เปลี่ยนนโยบาย???

Google หนึ่งนโยบาย หนึ่งประสบการณ์ เรากำลังจะเลิกใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ที่มีมากกว่า 60 ฉบับแตกต่างกัน และแทนที่ด้วยนโยบายเพียงหนึ่งเดียวที่สั้นกว่าและอ่านง่ายกว่ากันมาก นโยบายใหม่ของเราครอบคลุมผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นความปรารถนาของเราที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่เรียบง่าย งดงาม แต่ชาญฉลาดตลอดทั่วทั้ง Google แก่คุณ

เรียนรู้ Google Analytics เบื้องต้น

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิตินั้นจำเป็นมากเพื่อที่จะนำมาพัฒนา Website ของเราเอง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำเว็บทั่วไปมักนิยมที่จะติดตัววัดสถิติต่างๆ ซึ่งของฟรีและดีที่สุดนั้นเห็นจะเป็นของ google analitycs นี่แหละ โดยในระบบนี้เราสามารถเอาข้อมูลของผู้ที่เข้าดู Website ที่เราต้องการนำมาศึกษาวิเคราะห์ได้อย่างละเอียดดีมากๆ ดูว่าพวกเค้าทำอะไรกัน มีความนิยมในข้อมูลแบบไหนมากเป็นพิเศษ และไม่ชอบข้อมูลในหน้าไหน เข้ามาแล้วไปต่อที่ไหน หรือเข้ามาด้วยคำหรือ keyword อะไร ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าพวกเค้าใช้เวลาเท่าไหร่ในการอ่านเนื้อหาของ Website ของเราในแต่ละหน้า (Average Time On Page) หรือว่าเวลาทั้งหมดที่พวกเค้าอยู่ใน Website ของเรา หรือดูว่าคนเหล่านั้นหลังจากที่ได้เข้ามาที่หน้าแรกของเรา แล้วเค้าไปที่หน้าอื่นของเราอีกหรือเปล่า (Path Analysis) ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ในการที่ Web Analytics สามารถช่วยเราตอบโจทย์เหล่านีได้

Cart
Your cart is currently empty.