robots.txt

โฆษณาไม่สามารถเข้าถึงไซต์

เมื่อวาน ได้รับเมล์จาก google เค้าแจ้งว่า โปรแกรมรวบรวมข้อมูลโฆษณา AdSense ไม่สามารถเข้าถึงไซต์ของคุณได้เป็นจำนวนมาก โดยเราพบว่าขณะนี้ AdSense crawler มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลบางส่วนในไซต์ ???? dot com ของคุณ กล่าวโดยละเอียดคือ เราพบว่า 3120 (ตั้ง 3พันกว่าหน้าเลยเหรอ) ไม่สามารถทำตามคำขอรวบรวมข้อมูลได้ในช่วง 4 วันของสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากไฟล์ robots.txt ของคุณ จุดสำคัญคือไฟล์นี้ได้บล็อกไม่ให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลโฆษณา AdSense ของเราเข้าถึงบางส่วนในไซต์ของคุณ ด้วยเหตุนี้ โฆษณา AdSense ของคุณจึงตรงเป้าหมายน้อยลงและสร้างรายได้ได้น้อยลงโดยเฉลี่ย

Cart
Your cart is currently empty.